Informatie

Ik geef u graag informatie over konijnen.

Konijnen zijn sociaal

Konijnen zijn erg sociale dieren, daarom is het erg belangrijk om konijnen met z'n tweetjes te plaatsen. Ik probeer dat bij PetzCare ook te bevorderen. Natuurlijk kun je als eigenaar een konijn veel aandacht en vrijheid geven, maar een maatje is toch het prettigst. Konijnen zitten altijd bij elkaar en likken elkaar en hebben steun aan elkaar. Daarbij matcht een voedster het beste met een ram. De ram kan met 4 maanden oud gecastreerd worden en een voedster met 6 maanden oud. Vanaf 3/4 maanden oud moeten ze wel al gescheiden van elkaar, maar dan is het belangrijk dat ze elkaar nog zien om het koppelproces erna te bevorderen. Na castratie moet de ram nog 3 weken gescheiden blijven van de voedster.

Merendeel wordt de ram gecastreerd, maar de voedster heeft in later stadium meer kans op baarmoederontsteking als ze niet gecastreerd is, dus het is raadzaam om dat ook te doen. Natuurlijk kunnen ook alleen voedsters of rammen bij elkaar, maar daarbij is het wel belangrijk dat ze van jongs af aan bij elkaar zitten. Als je konijnen bij elkaar koppelt kun je dat het beste doen op neutraal terrein. Ik kan hier altijd in helpen. Een 2e konijn zoeken kan altijd het beste via een opvang. Zij hebben altijd veel konijnen en kunnen goed kijken of het koppelen goed is gegaan en je doet er nog een goede daad mee ook! Ik heb contact met een goede opvang voor herplaatsing van konijnen, dus ik kan u zeker hieraan helpen.

Asielkonijnen kunt u vinden op

www.konijnenopvanghillegom.nl

www.loesvoordieren.nl

https://ikzoekbaas.dierenbescherming.nl/zoek-asieldieren/konijnen-en-knagers

Huisvesting

Het is belangrijk dat konijnen de ruimte hebben. Het liefst los in de tuin, maar als dat niet gaat wel een hok met voldoende loopmogelijkheid. Probeer het konijn ook uit te dagen. Plaats hokjes waar ze in kunnen, leuke speeltjes, zoals wc rol of rammelaar. Ook voedselverrijkingsbakken vinden ze leuk. Plaats bv paar stukjes hard voer in een verrijkingsbak (die bv ook voor honden of katten zijn) en het konijn is er zeker zoet mee! Ook vinden ze wilgentakken erg lekker. Doe geen hard voer in een bakje, maar strooi het over het hooi heen.

Vachtverzorging

Het is belangrijk om de vacht van het konijn goed in de gaten te blijven houden. Konijnen die erg in de rui zijn en hierdoor veel haren opeten bij het schoonlikken, kunnen daar last van krijgen. U kunt het beste het konijn borstelen met een zwijnenharenborstel, deze zijn het meest konijnvriendelijk. Let ook op plappoep bij uw konijn, want dit kunnen hele plakkaten bij hun kont gaan worden. Klitten moeten ook uit het haar verwijderd worden, zodat het geen viltvacht kan worden. Bij veel vilt kan een konijn slecht bewegen en als ze minder bewegen en niet prettig in hun vel zitten, eten ze ook minder wat heel gevaarlijk kan zijn.

Mocht u hulp nodig hebben bij de vachtbehandeling van uw konijn, dan kan PetzCare u daar altijd bij helpen!

Voeding

Een konijn eet 6 uur per dag en kauwt 120 keer per minuut. Om dat proces in stand te houden/ te bevorderen is het belangrijk om voldoende hooi en stro in het hok te leggen.

Knaag- en likstenen zijn overbodig. Knaagstenen zijn slecht voor de nieren en het konijn plast al het calcium al uit, dus als ze te veel krijgt in vorm van knaagstenen, dan vormt ze blaasstenen.

In snoepjes zit te veel suiker, u kunt beter naast hooi, hard voer ook groente erbij geven, zoals winterwortel, witlof, beetje sla enz. Niet te veel en met mate. Brood kan veel gasvorming geven, dus geef alleen een klein korstje.

Het konijn heeft caecotrofen, oftwel ochtendmest. Dit houdt in dat een gedeelte van het onverteerbare voedsel naar de blinde darm gaat. Hier wordt vitamine B en K gevormd. Door middel van slijm komt dunnere ontlasting uit de anus die het konijn meteen weer opeet. Indien er restanten van caecotrofie in het hok ligt dan kan het meerdere oorzaken hebben, zoals te veel voer toediening, het konijn is te dik of te stram om het op te eten. Het helpt door meer ruwvezel te geven, zoals hooi en daarbij groente en harde voer te beperken.

Let er ook goed op dat het konijn eet. Doordat een konijn een proodier is laat het konijn het slecht zien wanneer hij/zij ziek is. Een hond of kat kan even zonder eten, maar een konijn kan dat absoluut niet. Dus als u merkt dat het konijn even niet eet, geef het dier vooral dwangvoer (bv critical care), zodat het darmproces op gang blijf. En ga uiteraard ook naar de dierenarts voor de achterliggende achtergrond. De tanden kunnen bv overgroeien (olifantstanden) waardoor een konijn slecht eet of het konijn zit slecht in zijn vacht en daardoor niet lekker in zijn vel.

Inentingen

Konijnen kunnen het beste elk jaar ingeënt worden. Er is een combinatie enting tegen myxomatose en VHD en VHD2.

Myxomatose

konijnen krijgen dit door muggen of wilde konijnen. Ze hebben dichte ogen en zwellingen en een verdikte kop. 1e symtoom is gezwollen anus en vulva.

VHD/VHS is het Viraal heamorhagisch syndroom

Konijnen krijgen dit door virus, mest, ratten en muizen. De konijnen sterven direct na 24/48 uur. Ze hebben hoge koorts, zijn benauwd, schreeuwen en hebben een zenuwstoornis

VHD2

Nu is er een nieuwe variant van de VHD, namelijk VHD2. Konijnen krijgen dit van wilde konijnen of van andere konijnen die besmet zijn. De RHD2 entingen worden nu ook gezamenlijk met de Myxo en RHD entingen gegeven.